Живас ООД

адрес: бул. „Асен Йорданов“ № 14 (в сградата на „Химатех“ АД)
1592 София

Телефон/Факс
(02) 981 78 23
(02) 980 53 35
(02) 980 25 07

Работно Време
От 09:00 до 17:00 часа

Имейл
zhivas@techno-link.com

Свържете се с нас: