• Всички наши биоциди, препарати за дезинфекция на ръце, кожа и повърхности, притежават разрешително към Министерство на Здравеопазването
  • Всички наши медицински изделия се контролират от SGS Антверпен
  • Всички наши дезинфектанти са тествани по Европейски стандарти в акредитирани лаборатории.
  • По-голямата част от портфолиото покриват високите критерии за ефикасност на болничните заведения чрез тестове по Европейски стандарти за вирусоцидно, туберкулоцидно и спороцидно действие.
  • „Живас“ ООД инвестира интензивно в усъвършенстване на своите продукти чрез модернизиране на своята лаборатория и покриване на нови Европейски стандарти.