Живас ООД - Професионални препарати за хигиена и дезинфекция

Живасепт Рапид S

Posted by zhivas 18.03.2021 0 Comment(s)

Живас ООД пусна на пазара нов продукт, Живасепт Рапид S, предназначен за бърза дезинфекция на алкохолоустойчиви повърхности, включително малки и трудно достъпни повърхности в здравни и лечебни заведения, в обекти за производство и търговия с храни и в обществения сектор и бита. 

Живасепт Рапид S замества популярния продукт Живасепт Рапид, като има завишено съдържание на алкохоли. Притежава бактерицидно (включително MRSA), микобактерицидно (включително туберкулоцидно), ограничено вирусоцидно (Adeno, Noro, Vaccinia - вируси с обвивка, към които спадат и коронавирусите) и фунгицидно действие.