Живас ООД - Професионални препарати за хигиена и дезинфекция

Живасепт S

Posted by zhivas 07.04.2021 0 Comment(s)

Живас ООД пусна на пазара нов продукт, Живасепт S, предназначен за хигиенна и хирургична дезинфекция на ръце, дезинфекция на оперативно поле и на кожа преди медицински манипулации.. 

Живасепт S замества популярния продукт Живасепт, като има завишено съдържание на алкохоли. Притежава бактерицидно (включително MRSA), микобактерицидно (включително туберкулоцидно), ограничено вирусоцидно (Adeno, Noro, Vaccinia - вируси с обвивка, към които спадат и коронавирусите) и фунгицидно действие.