Живас ООД - Професионални препарати за хигиена и дезинфекция

COVID-19

Posted by zhivas 15.03.2020 0 Comment(s)

Уважаеми господа,
Здравето и живота на нашите служители, на нашите близки, на нашите партньори и клиенти е от първостепенно значение за нас.
В създалата са сложна епидемиологична обстановка, свързана с бързото разпространение на COVID-19 вирус ние сме изправени пред нови предизвикателства, на които трябва да отговорим бързо и адекватно.

Във връзка с това предприемаме следните мерки:
1. В отговор на изискванията и мерките при въвеждането на Извънредното положение в България преустановяваме достъпа до офисите, служебните и производствени помещения на фирмата за всички лица, с изключение на представителите на фирмите доставчици на суровини и материали, необходими за нашето производство. Те ще бъдат допускани в района на производствения цех след предварително съгласуване.
2. Приемаме заявки, поръчки, запитвания само по e-mail: zhivas@techno-link.com. Временно преустановяваме приемането на поръчки и запитвания по телефон.
3. Приемаме плащания само па банков път срещу издадена фактура от наша страна.
4. Всички поръчки ще бъдат изпълнявани с куриерски услуги с оглед минимализиране на директен контакт с клиентите. Както досега за поръчки на стойност до 200 лв куриерската услуга ще бъде за сметка на клиента, а над тази стойност - за наша сметка.
5. Преустановяваме продажбите на частни лица. 
6. Получените до този момент заявки и поръчки надвишават многократно нашите производствени възможности. Ние правим всичко възможно за тяхното изпълнение, като ангажираме допълнителни ресурси и производствени мощности, но натрупаното забавяне трудно ще бъде компенсирано в кратък срок. Във вързка с това няма да приемаме нови поръчки до 30 март 2020 година.
7. В цяла Европа епидемиологичната обстановка наложи много страни да въведат строг режим на търговия, като наложиха забрана на износ на суровини, свързани с производството на дезинфектанти. Това доведе до повишаване на цените на редица активни вещества и суровини. Това, както и въвеждането на нови произвоствени ресурси, доведоха до повишаването на производствената себестойност на повечето от нашите продукти. С малки изключения повишението на нашите цени е в рамките на 10%, само за някои от тях е по-голямо. Вие ще получавате нашите актуални цени в отговор на вашите запитвания и поръчки по имейла.
8. Апелираме към нашите клиенти и дистрибутори, да не злоупотребяват и спекулират със създалата се ситуация и да предлагат нашите продукти на крайните клиенти с разумна надценка!


В създалата се ситуация трябва със съвместни усилия да преодолеем тези предизвикателства. Ние искаме да продължаваме да произвеждаме и доставяме на пазара така необоходимите продукти в този критичен момент. Всички вие разбирате, че един заразен или контактен с коронавирус член на колектива на фирамата, ще доведе до принудително прекратяване на производствената дейност и премиване на всички служители и работници в домашна карантина.

Надяваме се много скоро със съвместни усилия да преодолеем всички трудности и да се върнем към норамалния ритъм на живот.
УС на ЖИВАС ООД