Живас ООД - Професионални препарати за хигиена и дезинфекция

Вероятно прекратяване на производството

Posted by zhivas 19.03.2020 0 Comment(s)

Драги клиенти, драги сънародници,

В момента фирма ЖИВАС ООД е изправена пред непосредствена опасност да прекрати своята производствена дейност за неизвестно време.

През последните седмици се наложи да коригираме нашите цени поради завишаване на цените и затруднени доставки на суровини и материали. 

Днес бяхме уведомени, че нашите доставчици вече не могат да осигуряват основни суровини, поради забрана на износ от съответните производители от страните от ЕС. С наличните количества суровини ще направим всичко възможно да изпълнин поетите до този момент ангажименти. В случай на невъзможност за изпълнение, ще уведомим клиентите своевремнно.

Уверяваме ви, че правим всичко възможно да осигурим така необходимите суровини за да продължим нашето производство и да осигуряваме така необходимите дезинфектанти. 

Във връзка с това се обръщаме към вас, на този етап да не ни изпращайте запитвания и поръчки, защото не можем да ви отговорим адекватно. 

Оставаме с надеждата, че ще успеем да проедолеем трудностите. Моля следете нашите новини.

С пожелания за здраве

Пазете се!

УС на ЖИВАС