Живас ООД - Професионални препарати за хигиена и дезинфекция

Производство в условията на глобална пандемия

Posted by zhivas 23.03.2020 0 Comment(s)

Уважаеми клиенти и партньори,

 

В качеството на производител на препарати за почистване и дезинфекция фирма Живас ООД полага максимални усилия да отговоря адекватно на нарасналите потребности на българския пазар.

 

Бързото разпространение, обаче, на вируса в цяла Европа и света, което принуди редица страни да обявят извънредно положение, доведе до непознато до този момент като мащаб свръх търсене на дезинфектанти.

 

В резултат на това се установи значителен недостиг на основни суровини в целия свят и бързо, скокообразно покачване на цените на някои от тях. В тази извънредна ситуация за пазара дори се стигна дори до повече от 300% увеличение на цена на суровина без предварително уводомяване.

 

Нещо повече, за редица суровини не можем да осигурим доставки, а цените на други са непредвидими за нас в близко бъдеще и биха могли да бъдат обект на честа промяна докато положението с COVID-19 не се стабилизира.

 

Моля да проявите разбиране, че поради всички тези форсмажорни обстоятелства ние сме принудени да пристъпим към:

  • Временно прекратяване на производството на някои от нашите продукти
  • Ограничаване на произвежданите продукти само в определени разфасовки
  • Доставяне на по–малки количества, спрямо конкретно постъпилите поръчки от наши клиенти
  • Да не сме в състояние да гарантираме категорични срокове за доставка
  • Да коригираме съответно цените на крайните продукти
  • Да изискваме за предварително плащане на издадените фактури преди доставка

 

Наясно сме, че в момента има напрежение във веригата производител-доставчик-клиент, въпреки това искрено молим да запазите спокойствие, тъй като вярваме, че взаимоотношенията ще продължат и след преминаването на тази извънредна ситуация.

 

Благодарим за вашето разбиране!

 

С уважение,

УС на ЖИВАС ООД