Живас ООД - Професионални препарати за хигиена и дезинфекция

От 1-ви до 16-ти Август няма да приемаме нови поръчки

Posted by zhivas 17.07.2020 0 Comment(s)

Уважаеми клиенти и партньори,

Вече повече от 4 месеца продължава извънредната епидемична обстановка в България (удължена до 31 юли 2020 г.) и в повечето европейски страни. В тази връзка все още съществуват затруднения при доставката на определени суровини. От друга страна при някои от суровините има тенденция към понижване на доставните цени, в следствие на което, считано от 1-ви Юли, ние понижихме продажните цени на част от продуктите.

 

През този период на прекомерно засилено търсене на препарати за дезинфекция ние полагаме необходимите усилия да откликнем на нуждите на нашите клиенти, което е свързано с допълнително натоварване на нашите служители и работници.

Опазването на здравето и безопасността на служителите и работниците е наша първостепенна грижа, както и предприемането на всички мерки за оптимизиране на производството и доставките. В тази връзка ръководството на фирмата взе следните решения:

- ограничаваме изпълнението на поръчки за единични бройки, на количества, които не са кратни на нашите едрови опаковки.

- ограничаваме приемането на поръчки по телефона. Умоляваме нашите клиенти да възлагат своите поръчки САМО по имейл. Така ще имаме възможност да отговорим адекватно, като в обратна кореспонденция уточним актуалните цени, количествата (кратни на едровите опаковки) и сроковете на доставка.

През периода от 1-ви до 16-ти Август фирмата няма да приема нови поръчки за изпълнение!

Ние ще положим максимални усилия всички поръчки, получени преди 1-ви Август да бъдат изпълнени в рамките на съгласуваните срокове.