Живас ООД - Професионални препарати за хигиена и дезинфекция

Кандидатстване за проект по Операционна програма Иновации и конкурентноспособност

Posted by zhivas 30.11.2020 0 Comment(s)

Фирма Живас ООД е одобрена по проект към ИАНСМП по Оперативна програма "Иновации и конкурентноспособност"
 

Ваучерна скема за предоставяне на услуги за информационни и комуникационни технологии