Показване на 4 резултата

Дегризол AF 36

Високоалкален обезмаслител за професионална употреба

ДЕГРИЗОЛ FCP

Нископенлив обезмаслител на базата на натриев хипохлорит

ДЕГРИЗОЛ FCP

Високопенлив обезмаслител на базата на натриев хипохлорит

ДЕГРИЗОЛ KF 30

Висококиселинен обезмаслител за професионална употреба