Показване на 9 резултата

АЛДЕКВАТ MD

Дезинфекция с алдехиди и  четвъртични амониеви соли

ГЛУТАРКВАТ MD

Високостепенна дезинфекция на базата на алдехиди и ЧАС

ОКСИСЕПТ

Високостепенна дезинфекция с активен кислород