АЛДЕКВАТ MD

Дезинфекция с алдехиди и  четвъртични амониеви соли

Описание

Концентрат на основата на алдехиди за дезинфекция на неинвазивни медицински инструменти и медицински изделия.

 

ДЕЙСТВИЕ

Бактерицидно, микобактерицидно (вкл.TBC), фунгицидно и вирусоцидно действие.
EN 14561, EN 14562, EN 14348, EN 14476

 

АКТИВНИ ВЕЩЕСТВА

Всеки 100 g продукт съдържа:

0.5 g  Глутаров алдехид

12.0 g Глиоксал

2.0 g 1,6-Дихидрокси-2,5-диоксахексан

5.0 g  Дидецилдиметиламониев хлорид

Други съставки

Инхибитори на корозия, хелатни агенти, нейоногенни ПАВ, парфюмна композиция

 

ПРИЛОЖЕНИЕ

Алдекват МD е предназначен за дезинфекция на неинвазивни медицински и стоматологични инструменти, както и за крайна дезинфекция на некритични медицински изделия.

 

ОПИСАНИЕ

Алдекват MD е медицинско изделие клас IIa на базата на алдехиди и ЧАС. Представлява течен концентрат не съдържащ формалдехид, феноли или свободен хлор, който притежава широк спектър на гермицидно действие при ниска концентрация на работния разтвор.  Съдържа инхибитори на корозия и е съвместим с различни видове материали. Повърхностите могат многократно да бъдат третирани без да бъдат увреждани. Активните му съставки са биоразградими. Лесно разтворим, работните му разтвори са приятно ароматизирани и са годни за употреба до 14 дни.

 

ПРЕПОРЪКИ ЗА УПОТРЕБА

Алдекват MD се доставя като концентрат. За приготвянето на работни разтвори виж „Инструкция за употреба“. Дезинфекцията се извършва чрез потапяне в разтвора или чрез бърсане, с последващо измиване с вода.

При приготвяне на работните разтвори използвайте подходящи средства за индивидуална защита (ръкавици, предпазни очила, гумена престилка).

 

ПОДХОДЯЩ ЗА:

ПРОФЕСИОНАЛНА УПОТРЕБА

 

РАЗМЕР ОПАКОВКИ:

1 л, 5 л