ГЛУТАРКВАТ MD

Високостепенна дезинфекция на базата на алдехиди и ЧАС

Описание

Течен концентрат за високостепенна дезинфекция и почистване на инвазивни и неинвазивни медицински инструменти, изделия и апаратура.

 

ДЕЙСТВИЕ

Бактерицидно (вкл.MRSA), микобактерицидно (вкл. туберкулоцидно), фунгицидно, спороцидно и вирусоцидно действие.
EN 14561, EN 14348, EN 14562, EN 14476, EN 17126

 

СЪСТАВ НА ПРЕПАРАТА

Всеки 100 g Глутаркват MD съдържат:

Активни вещества:

5.0 g       Бензалкониев хлорид

12.5 g     Глутаров алдехид

5.0 g       Дидецилдиметиламониев хлорид

Спомагателни вещества:

инхибитори на корозия, нейоногенни ПАВ, хелатообразуващ агент, парфюмна композиция.

 

ПРИЛОЖЕНИЕ

Алдехиден течен концентрат предназначен за:

  • дезинфекция и почистване на медицински инструменти, медицински изделия и апаратура, лабораторна стъклария;
  • високостепенна студена дезинфекция на медицински изделия, термолабилни материали, анестезиологично оборудване, ендоскопи (вкл. гъвкави).

 

ОПИСАНИЕ

Глутаркват MD е медицинско изделие клас IIb на основата на алдехиди. Представлява течен концентрат не съдържащ формалдехид, феноли или свободен хлор, който притежава широк спектър на гермицидно действие при ниска концентрация на работния разтвор.  Съдържа инхибитори на корозия и е съвместим с различни видове материали. Подходящ е както за термоустойчиви, така и за термолабилни материали. Активните му съставки са биоразградими. Лесно разтворим, работните му разтвори са приятно ароматизирани и са годни за употреба до 14 дни. Дезинфекцията се извършва чрез потапяне в разтвора или чрез бърсане, омокряне, с последващо измиване с вода.

 

ПРЕПОРЪКИ ЗА УПОТРЕБА

Глутаркват MD се доставя като концентрат. За приготвянето на работни разтвори виж „Инструкция за употреба“. При приготвяне на работните разтвори използвайте подходящи средства за индивидуална защита (ръкавици, предпазни очила, гумена престилка). Разреждането на препарата е добре да се извършва в помещение с добра естествена вентилация. Всички разтвори трябва да се държат в затворени съдове, преди използване, за да се избегне изпарението на глутаровия алдехид

 

ПОДХОДЯЩ ЗА

ПРОФЕСИОНАЛНА УПОТРЕБА

 

РАЗМЕР ОПАКОВКИ:

1 л, 5 л