Глутасепт S

2,5 % стабилизиран глутаров алдехид

Описание

Стабилизиран разтвор на глутаров алдехид за високостепенна студена дезинфекция на инвазивни медицински инструменти, термочувствителни и термоустойчиви медицински изделия.

 

ДЕЙСТВИЕ

Бактерицидно, вкл. туберкулоцидно, вирусоцидно, фунгицидно и спороцидно действие.

EN 13727, EN 14561, EN 4562, EN 14348, EN 14476, EN 17126

 

СЪСТАВ НА ПРЕПАРАТА

Всеки 100 g Глутасепт S съдържат:

Активни вещества:             2.5 g Глутаров алдехид

Спомагателни вещества:   инхибитори на корозия, нейоногенни ПАВ, полимер, парфюмна композиция.

 

ПРИЛОЖЕНИЕ

Глутасепт S e предназначен за:

  • почистване и високостепенна дезинфекция на медицински и стоматологични инструменти и апаратура;
  • високостепенна студена химична дезинфекция на термолабилни материали, анестезиологично оборудване, ендоскопи (вкл. гъвкави)

 

ОПИСАНИЕ

Глутасепт S е медицинско изделие – клас II b, и представлява стабилизиран разтвор на глутаров алдехид за високостепенна дезинфекция на медицински инструменти и  изделия. Притежава отлична съвместимост с материали и е лесен за използване – не е необходим активатор. Работните разтвори са годни за употреба до 28 дни.

 

ПРЕПОРЪКИ ЗА УПОТРЕБА

Глутасепт S се доставя като готов разтвор и трябва да се прилага в съответствие с препоръчителното време на експозиция, виж „Инструкция за употреба“. При работа с препарата да се използват подходящи средства за индивидуална защита (ръкавици, предпазни очила, гумена престилка). Дезинфекцията се извършва чрез потапяне в покрити съдове и последващо измиване със стерилна вода.

 

ПОДХОДЯЩ ЗА

ПРОФЕСИОНАЛНА УПОТРЕБА

 

РАЗМЕР ОПАКОВКИ:

1 л, 5 л