ЕНЗИДИП-5 AM

Ензимно почистване с пет вида ензими

Описание

Концентрат за ензимно почистване на инвазивни и неинвазивни медицински инструменти и медицински изделия преди дезинфекция или стерилизация.

 

СЪСТАВ:

– Нейоногенни ПАВ < 10 g/100 g
– Ензими (Липаза, Амилаза, Протеаза, Мананаза, Целулаза)

Други съставки: Инхибитор на корозия, консерванти, разтворител, парфюмна композиция.

 

ПРИЛОЖЕНИЕ

Ензидип-5 АМ е предназначен за ръчно или машинно ензимно почистване на медицински изделия (ендоскопи), хирургични и зъболекарски инструменти прeди последващата дезинфекция или стерилизация. Благодарение на синергичната комбинация от повърхностно-активни вещества и комбинация от 5 ензима (амилаза, липаза, протеаза, мананаза, целулаза), Ензидип-5 АМ ефективно почиства замърсявания от кръв, остатъчни тъкани, протеини, слуз, екскременти и други.

 

ОПИСАНИЕ

Ензидип-5 AM е медицинско изделие – клас I, представляващо течен концентрат с 5 различни ензима и мощни подсилващи повърхностно активни съставки, който е предназначен за ензимно почистване. Почистването става чрез пълно потапяне на инструментите/изделията в предварително подготвен разтвор от препарата, като престояват до 15 мин в зависимост от тяхното замърсяване. Ензидип-5 АМ притежава силен почистващ потенциал, ниско пенлив е, лесно се измива и не уврежда повърхностите на медицинските инструменти и изделия след многократна употреба.

 

ПРЕПОРЪКИ ЗА УПОТРЕБА

Ензидип-5 АМ се доставя като концентрат и трябва да се прилага в съответствие с препоръчаните концентрации и време на експозиция, виж „Инструкция за употреба“. Moже да се ползва мануално или в специализирана миялна. Приготвяне на разтвора с топла вода, около 32 – 35 oC , ще усили почистващото действие. Преди накисване в разтвора всички медицински изделия или инструменти трябва максимално да се разглобят, за да може разтворът да проникне навсякъде. Засъхналото замърсяване може да се отстрани с по-продължителна обработка или с помощта на четки, гъби и др. След почистването на медицинските инструменти/изделия се изплакват обилно с вода.

При приготвяне на работните разтвори използвайте подходящи средства за индивидуална защита (ръкавици, предпазни очила, гумена престилка).

 

ПОДХОДЯЩ ЗА

ПРОФЕСИОНАЛНА УПОТРЕБА

 

РАЗМЕР ОПАКОВКИ:

1 л, 3 л, 5 л