КВАРТИСЕПТ

Бърза дезинфекция с ниско съдържание на алкохол

Описание

Медицинско изделие – Class IIa

Готов за употреба разтвор за бърза дезинфекция на повърхности на неинвазивни медицински изделия, на малки и труднодостъпни повърхности в медицинската област

 

ДЕЙСТВИЕ

Бактерицидно и фунгицидно действие.

EN 14561, EN 14562

 

СЪСТАВ

Активни вещества:

Всеки 100 g съдържат:

– Пропан 2-ол – 20g
– Етанол – 10g
– Бензалкониев хлорид – 0.20g

 

ПРИЛОЖЕНИЕ

КВАРТИСЕПТ е предназначен за бърза дезинфекция на повърхности на неинвазивни медицински изделия, както и на повърхности на предмети в медицинската област включително маси плотове, болнични легла, столове, повърхности на медицинско оборудване, съдове за инструменти, дръжки, покривала, дюшеци и др.

 

ОПИСАНИЕ

КВАРТИСЕПТ е медицинско изделие – клас II a. Представлява готова за употреба синергична комбинация от алкохоли и четвъртични соли. Дезинфекцията се извършва като се напръскат или се забършат (чрез използване на навлажнена кърпа) медицинските изделия и различните повърхности. Не е необходимо последващо измиване с вода.

 

ПРЕПОРЪКИ ЗА УПОТРЕБА

Дезинфекцията се извършва чрез напръскване или забърсване при спазване на посочените количества и експозиционно време, виж Инструкция за употреба. При употреба да се избягват запалими източници.

 

ПОДХОДЯЩ ЗА:

ПРОФЕСИОНАЛНА УПОТРЕБА

 

РАЗМЕР ОПАКОВКИ:

750 мл, 1 л, 5 л.