НИПАСЕПТ +

Дезинфекция и почистване на големи повърхности

Описание

Течен концентрат за дезинфекция и почистване на големи повърхности.

 

ДЕЙСТВИЕ

Притежава бактерицидно, фунгицидно и вирусоцидно действие.
EN 1040, EN 1272, EN 13697, EN 13624, EN 13727, EN 14476

 

СЪСТАВ НА ПРЕПАРАТА

Всеки 100 g продукт съдържа:

Активни вещества:

25 g  Алкилбензилдиметиламониев хлорид

Други съставки: Инхибитори на корозия, хелатни агенти, oцветител, парфюмна композиция

 

ПРИЛОЖЕНИЕ

Нипасепт + е предназначен за почистване и дезинфекция на водоустойчиви повърхности и предмети в:

  • здравни и лечебни заведения
  • обекти с обществено предназначение (училища, детски градини, социални заведения), хотели и транспортни средства.
  • индустриални, фармацевтични, козметични, спортни и други обекти.
  • обекти за производство, преработка и търговия с храни
  • бита

 

ОПИСАНИЕ

Нипасепт + е базиран на високоефективните почистващи и дезинфекционни свойства на Бензалкониевият хлорид. Препаратът не съдържа алдехиди, феноли или хлор. Активните му съставки са биоразградими. Не се инактивира от органична материя. Притежава широк спектър на гермицидно действие при ниска концентрация на работния разтвор. Съдържа инхибитори на корозия и е съвместим с различни видове водоустойчиви материали. Работните  разтвори са приятно ароматизирани и са годни за употреба до 14 дни след приготвянето им.

 

ПРЕПОРЪКИ ЗА УПОТРЕБА

За приготвяне на работни разтвори виж „Инструкция за употреба“. Дезинфекцията се извършва чрез забърсване, потапяне, напръскване до пълно омокряне на повърхностите с достатъчно количество разтвор, посредством подходящо средство или устройство (машина). След дезинефкция,  повърхности и предмети влизащи в контакт с храни, трябва да се изплакват с питейна вода.

При приготвяне на работните разтвори използвайте подходящи средства за индивидуална защита (ръкавици, предпазни очила, гумена престилка).

 

ПОДХОДЯЩ ЗА

ПРОФЕСИОНАЛНА И МАСОВА УПОТРЕБА

 

РАЗМЕР ОПАКОВКИ:

1 л, 5 л