ОКСИСЕПТ

Високостепенна дезинфекция с активен кислород

Описание

Прахообразен концентрат за високостепенна дезинфекция на медицински инструменти и изделия на базата на активен кислород.

 

ДЕЙСТВИЕ

Бактерицидно, микобактерицидно (включително туберкулоцидно), вирусоцидно, фунгицидно и спороцидно действие.

EN 13624, EN 13727, EN 14348, EN 14476, EN 14561, EN 14562, EN 14563, EN 17126.

 

АКТИВНИ ВЕЩЕСТВА

Пероцетна киселина получена „in situ” от натриев перкарбонат и ТАЕД

Други съставки: Катйонни ПАВ, инхибитори на корозия, хелатобразуващ агент, рН регулатор.

 

ПРИЛОЖЕНИЕ

Оксисепт е предназначен за:

  • високостепенна дезинфекция и почистване на инвазивни и неинвазивни медицински и стоматологични инструменти, апаратура и лабораторно оборудване.
    • високостепенна студена дезинфекция на термолабилни материали, анестезиологично оборудване, ендоскопи (вкл. гъвкави), бронхоскопска апаратура.

 

ОПИСАНИЕ

Оксисепт представлява медицинско изделие клас II b от групата на кислородните препарати с широк спектър на микробиологично действие при кратки експозиционни времена. Едновременно почиства и извършва високостепенна дезинфекция. Работните му разтвори са екологични, нямат мирис и не предизвикват алергии. Съвместим е с различните материали, от които са направени повечето повърхности. Работните разтвори са годни за употреба до 24 часа.

 

ПРЕПОРЪКИ ЗА УПОТРЕБА

За приготвянето на работни разтвори виж „Инструкция за употреба“. Използвайте предоставената мерителна лъжица, за да приготвите работния разтвор със затоплена вода. Дезинфекцията се извършва чрез потапяне, забърсване, пръскане. Избягвайте смесването с вещества, съдържащи хлор! Може да бъде корозивен за метали като алуминий, мед, месинг, цинк.
При приготвяне на работните разтвори използвайте подходящи средства за индивидуална защита (ръкавици, предпазни очила, гумена престилка).

 

ПОДХОДЯЩ ЗА:

ПРОФЕСИОНАЛНА УПОТРЕБА

 

РАЗМЕР ОПАКОВКИ:

1 кг, 3 кг, 5 кг