СЕПТОКВАТ АМ

Почистване и дезинфекция на повърхности без алдехиди

Описание

Течен концентрат на базата на четвъртични амониеви съединения за почистване и дезинфекция на повърхности.

 

ДЕЙСТВИЕ

Притежава бактерицидно (вкл. MRSA), микобактерицидно (вкл.TBC), фунгицидно и пълно вирусоцидно действие.
EN 1040, EN 13697, EN 13624, EN 13727, EN 1276, EN 1650, EN 14476, EN 14348, EN 14563

 

СЪСТАВ

Всеки 100 g Септокват AM съдържат:

Активни вещества: 10 g Бензалкониев хлорид, 5 g Дидецилдиметиламониев хлорид,

6 g N-(3-аминопропил)-N-додецилпропан-1,3-диамин

Спомагателни вещества: Нейоногенни повърхностно-активни вещества, оцветител, есенция.

 

ПРИЛОЖЕНИЕ

Септокват АМ е предназначен за почистване и дезинфекция на:

  • водоустойчиви (пластмасови, метални, керамични, мозаечни, теракотени, стъклени, боядисани дървени и др) повърхности в здравни и лечебни заведения, обекти с обществено и търговско предназначение,
  • повърхности, предмети, съдове и оборудване в обекти за производство и търговия с храни и обекти за събиране, отглеждане и транспортиране на животни.

 

ОПИСАНИЕ

Септокват АМ не съдържа алдехиди, феноли или свободен хлор. Органични замърсяване не оказват ефект върху биоцидната му активност. Активните му съставки са биоразградими. Той е съвместим с различни видове материали, които могат многократно да бъдат третирани, без да бъдат увреждани. Активността на препарата е широкоспектърна и се проявява в ниски концентрации. Септокват АМ има нисък алергичен потенциал. Лесно разтворим, работните му разтвори са приятно ароматизирани и са годни за употреба до 14 дни.

 

ПРЕПОРЪКИ ЗА УПОТРЕБА

Септокват АМ е концентрат. За приготвяне на работни разтвори виж „Инструкция за употреба“. Дезинфекцията се извършва чрез забърсване, потапяне, напръскване до пълно омокряне на повърхностите с достатъчно количество разтвор, посредством подходящо средство или устройство (машина). Повърхности и предмети, влизащи в контакт с храни, трябва да се изплакват с питейна вода след дезинфекция.

При приготвяне на работните разтвори използвайте подходящи средства за индивидуална защита (ръкавици, предпазни очила, гумена престилка).

 

ПОДХОДЯЩ ЗА:

ПРОФЕСИОНАЛНА УПОТРЕБА

 

РАЗМЕР ОПАКОВКИ:

1 л, 5 л