СЕПТОКВАТ AM MD

Дезинфекция и почистване на базата на ЧАС

Описание

Kонцентрат за дезинфекция на инвазивни и неинвазивни медицински инструменти и медински изделия.

 

ДЕЙСТВИЕ

Бактерицидно, микобактерицидно (вкл. туберкулоцидно), фунгицидно и вирусоцидно действие.

EN 13727, EN 13624, EN 14561, EN 14562, EN 14348, EN 14476, EN14563

 

СЪСТАВ НА ПРЕПАРАТА

Всеки 100 g Септокват AM MD съдържа

Активни вещества:

10 g   Бензалкониев хлорид,

5 g   Дидецилдиметиламониев хлорид,

6 g   N-(3-аминопропил)-N-додецилпропан-1,3-диамин,

Спомагателни вещества: Нейоногенни повърхностно-активни вещества, разтворители, есенция.

 

ПРИЛОЖЕНИЕ

Септокват АМ MD е предназначен за:

  • почистване и предстерилизационна дезинфекция на хирургични и други медицински и стоматологични инсрументи, медицинска апаратура и изделия, включително такива, съдържащи термолабилни материали (ригидни и гъвкави ендоскопи);
  • за крайна дезинфекция на некритични медицински изделия и апаратура.
  • за дезинфекция на кувьози.
  • почистване и дезинфекция в ултразвукови вани.

 

ОПИСАНИЕ

Септокват АМ MD е медицинско изделие – class II b, което не съдържа алдехиди, феноли или свободен хлор. Органичното замърсяване не оказва ефект върху неговата активност. Активните му съставки са биоразградими. Той е съвместим с различни видове материали, които могат многократно да бъдат третирани, без да бъдат увреждани. Лесно разтворим, работните му разтвори са приятно ароматизирани и са годни за употреба до 14 дни.

 

ПРЕПОРЪКИ ЗА УПОТРЕБА

Септокват АМ MD се доставя като концентрат и трябва да се прилага в съответствие с препоръчаните концентрации и време на експозиция „Инструкция за употреба“. Дезинфекцията се извършва чрез потапяне, напръскване до пълно омокряне на медицинските инструменти, изделия или апаратура с достатъчно количество разтвор. Следва да се избягва контакт на препарата и работните му разтвори с алдехиди.

При приготвяне на работните разтвори използвайте подходящи средства за индивидуална защита (ръкавици, предпазни очила, гумена престилка).

 

ПОДХОДЯЩ ЗА:

ПРОФЕСИОНАЛНА УПОТРЕБА

 

РАЗМЕР ОПАКОВКИ:

1 л, 5 л