Живас ООД - Професионални препарати за хигиена и дезинфекция

Съвместни разработки

Продукти, разработени съвместно с наши партньори в чужбина и произвеждани от Живас ООД. 

Продуктите са регистрирани в съответните страни и не се разпространяват в България.