Живас ООД - Професионални препарати за хигиена и дезинфекция

За нас

МОЛИМ, СЛЕДЕТЕ НАШИТЕ СЪОБЩЕНИЯ В СЕКТОР "НОВИНИ"


Живас ООД е българско частно дружество, създадено през 1990, специализирано в разработка, производство и пласмент на дезинфекционни препарати – биоциди и медицински изделия, както и почистващи препарати за нуждите на здравеопазването, обществения сектор, промишлеността, ветеринарното дело и бита.


Ние сме се посветили на грижата за хигиената на хората с цел опазване на здравето и подобряване на качеството на живот.


Ние се стремим, чрез съчетаване на нашия многогодишен опит със съвременните достижения на науката в областта на дезинфекцията и хигиената, да предлагаме нови високоефективни решения за осигуряване на безопасна среда за живот и труд.


Продуктите на Живас ООД са разработени и внедрени в съответствие с изискванията на система за управление на качеството по стандарт  ISO 13485:2016,  Директива 93/42/EEC за медицинските изделия. Системата за управление на качеството обхваща проектиране, производство и продажба на продукти за дезинфекция на медицински изделия.


Нашата Политика по качеството е неразделна част от цялостната политика и стратегия за развитие на дружеството.


Фирмата е внедрила и поддържа Система за управление на качеството по стандарт ISO 9001:2015, Ситема за управление на здравето и безопасността при работа ISO 45001:2018 и Система за управление по отношение на околната среда ISO 14001:2015. Политиката на Живас ООД относно поддържането на Системите за управление на каеството, околната среда и здравословни и безопасни условия на труд и изразена чрез следната Декларация.


През своята близо четвърт-вековна история дружеството се утвърди като водещ производител на българския пазар и днес предлага широка гама, включваща над 100 наименования високоефективни продукти за почистване и дезинфекция на всякакви повърхности, предмети и оборудване, медицински инструменти и апаратура, ръце и кожа, дезинфекция на питейна вода и поддържане на вода в плувни басейни.


Препаратите на Живас ООД осигуряват надеждна, отговаряща на приложимите европейски стандарти дезинфекция и висококачествено почистване. Те  намират все по-широко приложение в множество сфери на обществения живот и бита. Наши клинети са болнични и здравни заведения, медицински центрове и кабинети, социални домове, детски градини, училища, обществен транспорт, хотели, ресторанти, заведения за обществено хранене, спа и фитнес центрове, козметични и фризьорски салони, предприятия за производство и търговия с храни, фармацевтични и козметични предприятия, животновъдни ферми, ветеринарни кабинети и много други.


Дружеството разполага с развита мрежа от представители и дистрибутори в цялата страна, чрез която е в състояние да осигури бързо и надеждно изпълнение на всяка поръчка на своите клиенти.


Вече няколко години Живас ООД активно засилва своето присъствие и на международните пазари и успешно реализаира своята продукция в редица държави от Европа, Азия и Африка.