Живас ООД

Ние сме се посветили на грижата за хигиената на хората с цел опазване на здравето и подобряване на качеството на живот. Ние се стремим, чрез съчетаване на нашия многогодишен опит със съвременните достижения на науката в областта на дезинфекцията и хигиената, да предлагаме нови високоефективни решения за осигуряване на безопасна среда за живот и труд.

Дезинфекция на повърхности

Широка гама препарати, предназначени за бърза, ефикасна и надеждна дезинфекция на всякакви повърхности

Дезинфекция на ръце и кожа

Широка гама препарати, предназначени за бърза, ефикасна и надеждна дезинфекция на ръце и кожа

Почистващи средства и обезмаслители

Широка гама препарати, предназначени за бързo, ефикаснo и надежднo почистване на всякакви повърхности

Дезинфекция на вода

Широка гама препарати, предназначени за поддръжка на кристално чиста вода в плувни басейни и дезинфекция на питейна вода

Обработка на медицински инструменти и изделия

Широка гама препарати, предназначени за бърза, ефикасна и надеждна дезинфекция на медицински инструменти и медицински изделия

ЗА КОНТАКТИ

Как да ни намерите?