Живас ООД - Професионални препарати за хигиена и дезинфекция
ИЛБ гранулат ИЛБ таблетиЛистовка гранулат Листовка таблети Широкоспектърен ви..
0,00 лв.
ИЛБЛистовка Говот за употреба алкохолен препарат за дезинфекция на ръце и кожа с бактериц..
0,00 лв.
ИЛБЛистовка  Готов за употреба прапарат предназначен за бърза дезинфекция на всякакви устойчив..
0,00 лв.
Концентриран препарат за дезинфекция и почистване на водоустойчиви (пластмаса, метал, стъкло, дърво,..
0,00 лв.