ДЕЗИНФЕКТАНТИТЕ ИДВАТ НА ПОМОЩ СРЕЩУ КОВИД-19

 

Целта на статията е да запознаем и припомним на уважаемия читател основните факти, които знаем за коронавируса, както и да предложим някои от нашите препарати за дезинфекция, различни от тези на алкохолна основа, които са подходящи за ползване в домашни условия: Оксисепт флор, Санифорт, Септокват, Септокват АМ МД готов разтвор, Септокват АМ.

 

КАКВО ЗНАЕМ ЗА КОРОНАВИРУСА?

Сложното наименование SARS-CoV-2 представлява вирус от групата на „Корона вирусите“, които са познати на човечеството от десетилетия и са известни не малко доказани методи за ограничаване на тяхното разпространение. Коронавирусът COVID-19 е от групата на РНК вирусите с обвивка, които се считат за по-лесни за унищожаване, в сравнение с вирусите без обвивка. Той е от така наречените респираторни вируси, които се предават от човек на човек по въздушно-капков път, основно чрез миниатюрни водни частици, освободени във въздуха, когато заразеното лице диша, говори, киха, кашля и т.н. Тези частици могат да достигнат до хората, намиращи се на по-малко от два метра разстояние и да ги вдишат. По-големите частици (капки) може да попаднат върху повърхности, които други хора докосват и така да поемат вируса с ръцете си и да се инфектират, когато докоснат носа, устата или очите си.

Като всеки вирус и коронавирусът има нужда от жив организъм, за да живее и да се размножава. Поради тази причина човекът или дадено животно е основният заподозрян за неговото разпространение, което предполага сериозните мерки като поставяне на инфектираният под карантина.

Извън живия организъм, всеки вирус може да оцелее в продължение на няколко часа или до няколко дни върху различни повърхности. Това, което прави коронавируса много опасен, е не само неговото качество да се разпространява бързо заради факта, че се предава по въздушно-капков път, но и неговата упоритост да оцелява, когато се намира извън живия организъм. Затова спазвайки необходимата дистанция в присъствието на хора, носейки маски и редовното дезинфекциране на ръце и повърхности е крайно необходимо.

 

КАКВИ ВИДОВЕ ДЕЗИНФЕКТАНТИ СА ПОЗНАТИ?

При избора на даден дезинфектант е важно първо да се определи какво трябва да се дезинфекцира, например под или маса; от какъв материал е дадената повърхност, за да се избегнат евентуални вреди по нея. Важно е да се определи каква активност на дезинфектанта търсим, например вирусоцидно действие. Също така е важно за какво време искаме да извършим дезинфекцията и не на последно място ЦЕНАТА им.

Дезинфектантите могат да бъдат готови за употреба – директно се нанасят върху повърхностите – или концентрати, като в този случай трябва да се разредят с вода преди употреба, за да се получи работен разтвор.

За концентратите в домашни условия е необходимо само някакъв съд за приготвяне на готовия разтвор, мерителна чашка или лъжичка, която е предоставена с продукта, и чифт ръкавици. Работният разтвор след това може да се сложи в обикновена пръскалка, да се нанася чрез бърсане с кърпа или моп. Естествено трябва да се внимава да не попадне в очите, което важи и за употребата на обикновен сапун или обезмаслител.

Изборът на концентрат е от огромно значение за цената на работния разтвор. Цената на концентрата трябва да се мери в литри работен разтвор, които могат да бъдат произведени от 1л концентрат. В зависимост от химичния състав, 1 кг/л концентрат може да излезе 10 или 100 пъти по-евтин в сравнение с алкохолните препарати (готови за употреба), което прави дезинфекцията много по-достъпна.

Основните предимства при избора на готови за употреба дезинфектанти са правилно приготвения разтвор, без разреждане и в повечето случаи без изплакване с вода, както и бързината на действие. За разлика от концентратите те могат да са между 10 и 100 пъти по-бързи.

Ние от „Живас“ можем да предложим голямо разнообразие от продукти, включващи и двата варианта, в зависимост от нуждите и възможностите на потребителя. Нашите дезинфектанти са тествани в акредитирани лаборатории, отговарят на европейски стандарти и имат регистрация в Министерството на Здравеопазването. Важно е единствено да се спазват указанията за начин на употреба, които са описани на всеки етикет и листовка, качена на сайта ни www.zhivas.com.

На вниманието на уважаемия читател ще направим пример, онагледяващ разликите между готов за употреба дезинфектант на алкохолна основа – “ЖИВАСЕПТ РАПИД S”, и концентрат на базата на четвъртични амониеви съединения – „СЕПТОКВАТ АМ“.

 ЖИВАСЕПТ РАПИД SСЕПТОКВАТ АМ
КонцентрацияГотов за употреба

2%.

Могат да се произведат 50л работен разтвор.

Време за постигане на вирусоцидно действие1 – 5 мин10 – 15мин
Вид повърхностДа не се полага върху повърхности податливи на алкохолМоже да се полага на почти всякакви повърхности

 

КОИ НАШИ ДЕЗИНФЕКТАНТИ МОГАТ ДА СЕ СПРАВЯТ С КОРОНАВИРУСА?

За вирусите с обвивка се знае, че са чувствителни към редица дезинфектанти, които са базирани на хлор, на алдехиди, на кислород, на алкохоли или на четвъртични-амониеви съединения. При избора на правилния дезинфектант също така е важно в какви условия ще се използва, тоест в присъствието на хора и животни, в рискови и не толкова рискови зони, в затворени или открити помещения. Това е важно, защото повечето химични вещества, от които са направени дезинфектантите, отделят дразнещи газове. В тази връзка на вашето внимание искаме да представим наши продукти, които покриват стандартите за пълно вирусоцидно действие и също така са подходящи за домашни условия.

За дезинфекция на ръце: Живасепт S, Живасепт глюконат, Живасепт гел. Всички продукти за ръце са готови за употреба. Най-разпространени са тези на алкохолна основа и извършват действието си за 1 – 5 мин. Те съдържат омекотители за кожа, за да предпазват от изсушаване. Въпреки това трябва да се внимава за прекалена употреба. Алкохолът спира да действа след като се изпари, затова в някои дезинфектанти за ръце се слага Хлорхексидин, който удължава дезинфекциращото действие. Такъв наш продукт е Живасепт глюконат.

За малки повърхности (дръжки, бутони, клавиатури, бюра и др.) е препоръчително използването на бързодействащи готови алкохолни дезинфектанти (съдържащи етанол, пропанол, изопропанол или комбицинации с тях) под формата на спрей. Такива са ЖИВАСЕПТ РАПИД S и ЖИВАХЕКС СПРЕЙ. Ние предлагаме също така алтернативен вариант на алкохолите, който представлява готов разтвор на основата на четвъртични  съединения – Септокват АМ МД готов разтвор. Разбира се, ако се търси икономично решение, винаги може да се вземе концентрат, да се разреди правилно и да се сложи в бутилка със спрей помпа. Такива концентрати са Септокват АМ и Септокват. Повърхностите директно се опръскват със спрея или се обтриват с чиста кърпа/тампон, предварително напоени с дезинфектанта. Задължително условие е цялата повърхност да бъде напълно омокрена. Не е необходимо изплакване с вода.

Важно: Тъй като алкохолните дезинфектанти са запалими, не трябва да се използват в близост до източници на запалване и не трябва да се пръскат електрически панели или уреди, включени в електрическата мрежа!

Дезинфектантите, предназначени за големи повърхности (стени, подове, работни плотове и др.), най-често са под формата на концентрат, който преди употреба трябва да се разреди с вода. Такива са САНИФОРТ – на хлорна основа (гранулат или на таблетки) – най-икономичният от всичките ни препарати, СЕПТОКВАТ АМ и СЕПТОКВАТ – на основа на четвъртични съединения. Оксисепт флор пък е на основата на кислород и е абсолютно безвреден в присъствието на хора или животни, както и е подходящ за помещения, които се използват и от деца.

Приготвянето на работните разтвори е по познатия по-горе начин: от листовката или етикета на продукта изберете концентрация на работен разтвор, постигаща вирусоцидно действие. Обработката се извършва чрез забърсване с парцал, моп, кърпа, напоени с работния разтвор на дезинфектанта или чрез опръскване с него. Важно е да се спазват посочените концентрации и време на въздействие. Също така да се спазват и специфичните изисквания за начин на употреба, ако са посочени (за необходимост от проветряване, последващо забърсване или изплакване на повърхностите, време на достъп на хора и животни до третираните помещения).

Важно: Дезинфекцията на кожа или повърхности трябва да се прави особено след срещата с нов потенциален разпространител (човек), но поради агресивността на съставките на дезинфектантите не трябва да се прекалява с тяхната употреба.

Важно: Дезинфектантите, за които се твърди, че имат продължително действие от над 24 ч също могат да се компрометират в момента, в който бъдат срещнати от нов инфектиран. Затова в помещения, където често се срещат хора, е необходима редовна дезинфекция.

Спазването на добра хигиена е наш основен призив. Нека не подценяваме важността на дезинфекцията. Нека почистваме и дезинфекцираме правилно, ефективно и икономично!