Приоритет в дейността на Живас ООД е разработката и производството на високоефективни, икономични, безопасни и с добри потребителски качества дезинфектанти за приложение в здравните и лечебни заведия.

Създадени като биоциди или медицнски изделия, дезинфектантите на дружеството са тествани и отговарят на приложимите хармонизирани европейски стандарти за биологична ефективност по отношение на:

  • Бактериии – БДС EN 13697:2002, БДС EN 1276:2002 и БДС EN 14561:2006
  • Микобактерии – БДС EN 14348:2005
  • MRSA – БДС EN 1040:2006
  • Фунги – БДС EN 13697:2002, EN 14562:2006 и БДС EN 1650:1998
  • Вируси – БДС EN 14476 и стандарта на Германската асоциация за контрол на вирусните заболявания
  • Спори – БДС EN 13704:2002

Живас ООД предлага на своите партньори и клеинти от здравните и лечебни заведения широка гама препарати, базирани на различни активни принципи и предназначени за бърза, ефикасна и надеждна дезинфекция на повърхности, ръце и кожа, медицински инструменти, апаратура и термолабилни материали, кувьози, лабораторна стъклария, кухненски боксове и съдове, болнично бельо и инвентар, санитарен фаянс и опасни отпадъци.

За улеснение при изготвянето на дезнфикционните разтвори и прилагането на препаратите Живас ООД предлага помощни дозиращи устройства.