Ние сме се посветили на грижата за хигиената на хората, с цел опазване на здравето и подобряване на качеството на живот.Съчетавайки нашия дългогодишен опит със съвременните постижения на науката в областта на дезинфекцията и хигиената, се стремим да предлагаме нови високоефективни решения за осигуряване на безопасна среда за живот и труд.

Нашата Политика по качеството е неразделна част от цялостната политика и стратегия за развитие на дружеството.

Пандемията от Ковид 19 беше сериозно предизвикателство за нас, през което Живас ООД доказа своята отговорност от една страна като лоялен партньор, а от друга като гарант за висококачествени дезинфектанти въпреки сериозния недостиг на важни суровини.