• „Живас“ ООД разполага с мощности, които позволяват производството на течни, вискозни и прахообразни продукти.
  • С годишен капацитет на производство от над 1000т
  • С размери на опаковки, започващи от 50мл до 10л
  • Суровини, добивани изцяло от доказани и контролирани доставчици
  • Собствена лаборатория, контролираща строго входа на суровините и изхода на готовата продукция.
  • ISO 9001, ISO 13485, ISO 14001, ISO 45001, Директива 93/42 ЕИО
  • Политиката на „Живас“ ООД, относно поддържането на Системите за управление на качеството, околната среда и здравословни и безопасни условия на труд, е изразена чрез следната Декларация.
  • Политика за качество