АЛДЕСЕПТ MD

Дезинфекция на базата на алдехиди

Описание

Алдехиден концентрат за дезинфекция на медицински инструменти, медицински изделия и апаратура.

 

ДЕЙСТВИЕ

Бактерицидно, микобактерицидно (вкл. Туберкулоцидно), вирусоцидно, спороцидно и фунгицидно действие.
EN 14561, EN 14562, EN 14348, EN 14476, EN 17126

 

СЪСТАВ НА ПРЕПАРАТА

Всеки 100 g Алдесепт MD съдържат:

Активни вещества:

2.0 g   Бензалкониев хлорид

7.5 g   Глутаров алдехид

15.0 g Етилен диокси диметанол

Спомагателни вещества:

инхибитори на корозия, нейоногенни ПАВ, хелатообразуващ агент, парфюмна композиция.

 

ПРИЛОЖЕНИЕ

Aлдесепт MD е предназначен за:

– Дезинфекция на инвазивни и неинвазивни медицински и стоматологични инструменти и медицински изделия.

– Дезинфекция на медицинска апаратура и лабораторна стъклария.

– Високостепенна студена дезинфекция на термо-устойчиви и термо-лабилни медицински изделия, анестезиологично оборудване и ендоскопи (включително гъвкави) .

Алдесепт MD е подходящ както за ръчна дезинфекция, така и за всички полуавтоматични и напълно автоматични циркулационни процедури.

 

ОПИСАНИЕ

Алдесепт MD е медицинско изделие клас IIb на базата на алдехиди и ЧАС. Представлява течен концентрат не съдържащ формалдехид, феноли или свободен хлор, който притежава широк спектър на гермицидно действие при ниска концентрация на работния разтвор.  Съдържа инхибитори на корозия и е съвместим с различни видове материали. Подходящ е както за термоустойчиви, така и за термолабилни материали. Активните му съставки са биоразградими. Лесно разтворим, работните му разтвори са приятно ароматизирани и са годни за употреба до 14 дни.

 

ПРЕПОРЪКИ ЗА УПОТРЕБА

Алдесепт MD се доставя като концентрат. За приготвянето на работни разтвори виж „Инструкция за употреба“. Дезинфекцията се извършва чрез потапяне в разтвора или чрез бърсане, с последващо измиване с вода.
При приготвяне на работните разтвори използвайте подходящи средства за индивидуална защита (ръкавици, предпазни очила, гумена престилка).

 

ПОДХОДЯЩ ЗА

ПРОФЕСИОНАЛНА УПОТРЕБА

 

РАЗМЕР ОПАКОВКИ:

1 л, 5 л