ГЛУТАРКВАТ

Високостепенна дезинфекция на базата на алдехиди и ЧАС

Описание

Течен концентрат за почистване и високостепенна дезинфекция на повърхности на базата на алдехиди и четвъртични амониеви соли.

 

ДЕЙСТВИЕ

Бактерицидно (вкл. MRSA), микобактерицидно (вкл. туберкулоцидно), фунгицидно, вирусоцидно и спороцидно.
EN 13624, EN 13727, EN 13697, EN 1040, EN 14348, EN 14476, EN 14347

 

СЪСТАВ НА ПРЕПАРАТА

Всеки 100 g Глутаркват съдържат:

Активни вещества:
5.0 g Бензалкониев хлорид,
12.5 g    Глутаров алдехид
5.0 g Дидецилдиметиламониев хлорид

Спомагателни вещества:
инхибитори на корозия, нейоногенни ПАВ, хелатообразуващ агент, парфюмна композиция.

 

ПРИЛОЖЕНИЕ

Глутаркват е предназначен за ръчно или машинно почистване и високостепенна дезинфекция на всякакви водоустойчиви повърхности в рисковите зони в здравни и лечебни заведения; повърхности в обекти с обществено предназначение, в хранително-вкусова, фармацевтична и козметична промишленост.

 

ОПИСАНИЕ

Глутаркват е мощен биоцид, който извършва високостепенна дезинфекция при ниска концентрация на работния разтвор. Активните му съставки са биоразградими. Съдържа инхибитори на корозия и различните водоустойчиви материали могат многократно да бъдат третирани, без да бъдат увреждани. Съчетава почистващо и дезинфекционно действие. Работните му разтвори са приятно ароматизирани и са годни за употреба до 14 дни.

 

ПРЕПОРЪКИ ЗА УПОТРЕБА

Глутаркват се доставя като концентрат. За приготвянето на работни разтвори виж „Инструкция за употреба“. При приготвяне на работните разтвори използвайте подходящи средства за индивидуална защита (ръкавици, предпазни очила, гумена престилка). Разреждането на препарата е добре да се извършва в помещение с добра естествена вентилация. Всички разтвори трябва да се държат в затворени съдове, преди използване, за да се избегне изпарението на глутаровия алдехид. Дезинфекцията се извършва чрез потапяне в разтвора или чрез бърсане, омокряне с последващо измиване с вода.

 

ПОДХОДЯЩ ЗА

ПРОФЕСИОНАЛНА УПОТРЕБА

 

РАЗМЕР ОПАКОВКИ:

1 л, 5 л