ДЕГРИЗОЛ FCP

Високопенлив обезмаслител на базата на натриев хипохлорит

Описание

Алкален концентриран високопенлив препарат за обезмасляване и дезинфекция на  повърхности в месопреработвателната и хранително вкусовата промишленост.

  

ДЕЙСТВИЕ

Дезинфекция: Бактерицидно, фунгицидно, туберкулоцидно и вирусоцидно

Почистване: обезмасляване на силно замърсени повърхности в обекти на месопреработвателната и хранително-вкусовата промишленост.

 

СЪСТАВ

Активни съставки: Натриев хипохлорит – като активен хлор 4.50  g/100 g

Други съставки: Калиев хидрооксид, нейоногенни ПАВ

 

ПРИЛОЖЕНИЕ

Дегризол FCP (високопенлив) е предназначен за почистване и дезинфекция на :

– алкалоустойчиви повърхности – подове, стени, тавани, плотове, санитарен фаянс в здравни и лечебни заведения

– силно замърсени повърхности (пластмаса, неръждаема стомана) от растителни и животински мазнини в обекти на хранително-вкусовата промишленост, на месопреработвателната промишленост, за производство и търговия с хранителни продукти и обекти с обществено предназначение.

– транспортни средства, колички, транспортни ленти и др., превозващи месо, риба, животински продукти; млечни продукти

– кухни, пекарни, транжорни, месарски магазини и др.;

– фризери, хладилни камери за съхранение на хранителни продукти, месо и сладолед.

 

ОПИСАНИЕ

Дегризол FCP (високопенлив) е течен концентрат съдържащ натриев хипохлорит, който осигурява мощно гермицидно действие. Освен дезинфекционните си качества, той е и  мощен обезмаслител, който образува обемна пяна. Той не се инактивира от органична материя и е съвместим с широк кръг от материали (пластмаси, корозионноустойчиви метали, стъкло, теракот, и др). Подходящ е както за ръчна, така и за машинна обработка.

 

ПРЕПОРЪКИ ЗА УПОТРЕБА

В зависимост от степента и вида на замърсяването препаратът се използва в различни концентрации от 1% до 2% при време на въздействие от 60мин. Работните разтвори могат да се приготвят ръчно или с помощта на дозиращо устройство. При използване на загрята до 50 – 60 оС вода се постига по добър ефект. Дезинфекцията се извършва посредством забърсване, напръскване (вкл.с пенообразуващи машини), потапяне. След изтичане на контактното време за въздействие повърхностите се изплакват обилно с вода. За получаване на обемна пяна се използват специални пенообразуващи устройства, работещи с вода под налягане. При приготвяне на работните разтвори трябва да се използват подходящи средства за индивидуална защита (ръкавици, предпазни очила или маска за лице). Да не се използва върху алуминий, други леки метали и лакирани повърхности. Не използвайте в CIP системи. Не оставяйте препарата да засъхне върху третираните повърхности.

 

ПОДХОДЯЩ ЗА:

ПРОФЕСИОНАЛНА УПОТРЕБА

 

РАЗМЕР ОПАКОВКИ:

5 кг, 10 кг, 200 кг