ДЕГРИЗОЛ FCP

Високопенлив обезмаслител на базата на натриев хипохлорит

Описание

Високоалкален обезмаслител с антибактериално действие предназначен за почистване на повърхности в хранително-вкусовата и месопреработвателната промишленост

  

ДЕЙСТВИЕ

Почистване и обезмасляване на силно замърсени повърхности в обекти на месопреработвателната и хранително-вкусовата промишленост.

 

СЪСТАВ

Активни съставки: Натриев хипохлорит – като активен хлор 4.50  g/100 g

Други съставки: Калиев хидрооксид, нейоногенни ПАВ

 

ПРИЛОЖЕНИЕ

Дегризол FCP (високопенлив)  е предназначен за:

–        Почистване/обезмасляване на водоустойчиви повърхности – подове, стени, тавани, плотове, санитарен фаянс в здравни и лечебни заведения

–        Почистване/обезмасляване на силно замърсени повърхности в обекти: на хранително-вкусовата промишленост, на месопреработвателната промишленост, за производство и търговия с хранителни продукти и обекти с обществено предназначение.

 

ОПИСАНИЕ

Дегризол FCP (високопенлив) е течен концентрат съдържащ натриев хипохлорит, който осигурява мощно антибактериално действие. Той е и мощен обезмаслител, който образува обемна пяна. Препаратът не се инактивира от органична материя и е съвместим с широк кръг от материали (пластмаси, корозионноустойчиви метали, стъкло, теракот, и др). Подходящ е както за ръчна, така и за машинна обработка.

 

ПРЕПОРЪКИ ЗА УПОТРЕБА

Дегризол FCP се доставя като концентрат и трябва да се прилага в съответствие с препоръчаните концентрации.

За приготвяне на работните разтвори се използва питейна вода. Няма изисквания по отношение на твърдостта на водата. Препоръчително разреждане 1:100 (100 ml/10L вода).

При използване на загрята до 50 – 60 оС вода се постига по-добър ефект. Повърхността се третира с приготвения разтвор и се оставя да подейства от 30 до 60 min.

Третирането се извършва посредством забърсване, напръскване (вкл.с пенообразуващи машини), потапяне. След изтичане на контактното време за въздействие повърхностите се изплакват обилно с вода. Препаратът има избелващ ефект.

ПОДХОДЯЩ ЗА:

ПРОФЕСИОНАЛНА УПОТРЕБА

 

РАЗМЕР ОПАКОВКИ:

5 кг, 10 кг, 200 кг