ОКСИСЕПТ Флоор

Почистване и високостепенна дезинфекция с активен кислород

Описание

Екологичен концентрат за високостепенна дезинфекция и почистване на повърхности на базата на активен кислород.

 

ДЕЙСТВИЕ

Притежава бактерицидно, микобактерицидно (вкл. туберкулоцидно), вирусоцидно, фунгицидно и спороцидно действие.
EN 13697, EN 1276, EN 1650, EN 14348, EN 14476, EN 14347, EN 13624, EN 13727, EN 13704

 

АКТИВНИ ВЕЩЕСТВА

Пероцетна киселина получена „in situ” от натриев перкарбонат и ТАЕД.

Други съставки: Катийонни ПАВ, инхибитори на корозия, хелатобразуващ агент, рН регулатор.

 

ПРИЛОЖЕНИЕ

Оксисепт Флоор е предназначен за почистване и високостепенна дезинфекция на:
– всякакви водоустойчиви повърхности и предмети в здравни и лечебни заведения
– повърхности и обурудване в обекти с обществено предназначение, обекти за преработка и търговия с храни
– текстилни тъкани – химио-термо дезинфекция

 

ОПИСАНИЕ

Оксисепт Флоор притежава разрешително към Министерство на Здравеопазването. Представлява прахообразин концентрат от групата на кислородните препарати с широк спектър на микробиологично действие при кратки експозиционни времена. Едновременно почиства и извършва високостепенна дезинфекция. Работните му разтвори са екологични, нямат мирис и не предизвикват алергии. Съвместим е с различните материали, от които са направени повечето повърхности.

 

ПРЕПОРЪКИ ЗА УПОТРЕБА

За приготвянето на работни разтвори виж „Инструкция за употреба“. Използвайте предоставената мерителна лъжица, за да приготвите работния разтвор със затоплена вода. Дезинфекцията се извършва чрез потапяне, забърсване, пръскане. Избягвайте смесването с вещества, съдържащи хлор! Може да бъде корозивен за метали като алуминий, мед, месинг, цинк. Да не се ползва върху повърхности, които се влияят от окислители. Повърхности и предмети, влизащи в контакт с храни, се изплакват с питейна вода след дезинфекцията.

При приготвяне на работните разтвори използвайте подходящи средства за индивидуална защита (ръкавици, предпазни очила, гумена престилка).

 

ПОДХОДЯЩ ЗА

ПРОФЕСИОНАЛНА И МАСОВА УПОТРЕБА

 

РАЗМЕР ОПАКОВКИ:

1 кг, 3 кг, 5 кг