САНИФОРТ

Дезинфекция с хлор на обемни повърхности и вода

Описание

Широкоспектърен концентрат на хлорна основа за високостепенна дезинфекция на големи повърхности и вода.

 

ДЕЙСТВИЕ

Бактерицидно, микобактерицидно (вкл. туберкулоцидно), вирусоцидно, фунгицидно, алгицидно и спороцидно действие.

EN 13697, EN 1276, EN 1650, EN 14348, EN 14476, EN 14347

 

СЪСТАВ

Натриев дихлоризоцианурат (дихидрат) 99 g /100 g (активен хлор: 53 % < 56 %)

 

ПРИЛОЖЕНИЕ

САНИФОРТ гранулат е предназначен за дезинфекция на:

  • Водоустойчиви повърхности и предмети в здравни и лечебни заведения, обществени (детски, социални) заведения, обществен транспорт, хранително-вкусова и фармацевтична промишленост, повърхности и предмети във ветеринарно-медицински клиники, амбулатории, лаборатории и в обекти за отглеждане на животни
  • Бели текстилни тъкани (болнично и постелно бельо, работно облекло, кърпи)
  • Кухненска посуда и оборудване
  • Стъклен амбалаж в обекти за производство на храни
  • Санитарно оборудване (мивки, вани, тоалетни чинии)
  • Дезинфекционни бариери при локални инфекциозни огнища (шап, чума по животните, птичи грип), на контролно-пропусквателни пунктове и др.
  • Питейна вода и вода в плувни басейни

 

ОПИСАНИЕ

САНИФОРТ гранули представлява  висококонцентриран препарат на хлорна основа. Използва под формата на воден разтвор. Нивото на свободен остатъчен хлор необходимо за гермицидния ефект на препарата се постига незабавно. Съдържащият се в него натриев дихлоризоцианурат притежава мощно гермицидно действие върху вегетативните форми на грам-положителните и грам-отрицателните бактерии, гъбички, протозоа, водорасли, вируси и спори. Работният разтвор на препарата не се инактивира от органична материя, отделя слаба, недразнеща миризма на хлор, но след употреба не оставя никакъв неприятен мирис.

 

ПРЕПОРЪКИ ЗА УПОТРЕБА

За приготвянето на работни разтвори виж „Инструкция за употреба“. Използвайте мерителната лъжичка за приготвянето на работния разтвор, при равномерно разбъркване той е готов за употреба след 5мин. В зависимост от третираните обекти дезинфекцията се извършва посредством забърсване, напръскване, потапяне или омокряне. След изтичане на експозиционното време не е необходимо последващо изплакване с вода. Само повърхности и предмети влизащи в контакт с храни се изплакват с питейна вода след дезинфекцията. Да не се използва с други продукти, може да отдели опасни газове (хлор)!
При приготвяне на работните разтвори използвайте подходящи средства за индивидуална защита (ръкавици, предпазни очила, гумена престилка).

 

ПОДХОДЯЩ ЗА

ПРОФЕСИОНАЛНА И МАСОВА УПОТРЕБА

 

РАЗМЕР ОПАКОВКИ:

250 г, 1 кг