СЕПТОКВАТ

Дезинфекция и почистване на повърхности на базата на ЧАС

Описание

Концентрат на базата на четвъртични амониеви съединения за почистване и дезинфекция на големи повърхности.

 

ДЕЙСТВИЕ

Притежава бактерицидно (вкл. MRSA), микобактерицидно (вкл.TBC), фунгицидно и вирусоцидно действие.
EN 1040, EN 13697, EN 1276, EN 1650, EN 1656, EN 1657, EN 14348, EN 14476, EN 13624, EN 13727

 

СЪСТАВ

Активни вещества на 100 g Септокват:

20 g           Алкилбензилдиметиламониев хлорид

30 g           Дидецилдиметиламониев хлорид

Други съставки: Инхибитори на корозия, хелатни агенти, нейоногенни ПАВ, парфюмна композиция, оцветител

 

ПРИЛОЖЕНИЕ

Септокват е предназначен за почистване и дезинфекция на:

  • непорьозни, водоустойчиви повърхности в здравни и лечебни заведения
  • повърхности в обекти с обществено предназначение (училища, детски градини, социални заведения), хотели
  • повърхности във фармацевтичната и козметичната промишленост
  • кухненско оборудване и съдове
  • повърхности и предмети в обекти за производство и търговия с храни

 

ОПИСАНИЕ

Септокват е течен концентрат представляващ високоефективна комбинация от четвъртични амониеви съединения. Препаратът не съдържа алдехиди, феноли или хлор. Активните му съставки са биоразградими. Не се инактивира от органична материя. Притежава широк спектър на гермицидно действие при ниска концентрация на работния разтвор и нисък алергичен потенциал. Съдържа инхибитори на корозия и различните водоустойчиви материали магат да бъдат третирани многократно, без увреждане. Работните  разтвори са приятно ароматизирани и са годни за употреба до 14 дни след приготвянето им.

 

ПРЕПОРЪКИ ЗА УПОТРЕБА

За приготвяне на работни разтвори, виж „Инструкция за употреба“. Дезинфекцията се извършва чрез забърсване, потапяне, напръскване до пълно омокряне на повърхностите с достатъчно количество разтвор, посредством подходящо средство или устройство (машина). След дезинефкция,  повърхности и предмети влизащи в контакт с храни, трябва да се изплакват с питейна вода.

При приготвяне на работните разтвори използвайте подходящи средства за индивидуална защита (ръкавици, предпазни очила, гумена престилка).

 

ПОДХОДЯЩ ЗА:

ПРОФЕСИОНАЛНА УПОТРЕБА

 

РАЗМЕР ОПАКОВКИ:

1 л, 5 л