Септокват АМ MD RFU

Дезинфекция на повърхности без съдържание на алкохол

Описание

МЕДИЦИНСКО ИЗДЕЛИЕ – class IIb

Готов за употреба разтвор без съдържание на алкохол за дезинфекция и почистване на медицински изделия, оборудване и различни повърхности в медицинската област.

 

ДЕЙСТВИЕ

Бактерицидно, фунгицидно, микобактерицидно и вирусоцидно

EN 13727, EN 13624, EN 14476, EN 14348

 

СЪСТАВ

Всеки 100 g Септокват AM MD RFU съдържат:

Активни вещества:

0.4 g   Бензалкониев хлорид

0.2 g   Дидецилдиметиламониев хлорид

0.24 g  N-(3-аминопропил)-N-додецилпропан-1,3-диамин

Спомагателни вещества: Нейоногенни повърхностно-активни вещества, разтворители, есенция.

 

ПРИЛОЖЕНИЕ

Септокват AM MD RFU е прадназначен за бърза дезинфекция чрез пръскане или омокряне на медицински изделия, оборудване и повърхности в медицинската област, като маси, матраци, покривала и други предмети. Препаратът не съдържа алкохол и е подходящ за приложение върху акрилно стъкло, кувьози, ултразвукови вани и множество други медицински изделия.

 

ОПИСАНИЕ

Септокват АМ MD RFU не съдържа алдехиди, феноли или свободен хлор. Органичното замърсяване не оказва ефект върху неговата активност. Активните му съставки са биоразградими. Той е съвместим с различни видове материали, които могат многократно да бъдат третирани, без да бъдат увреждани. Приятно ароматизирани с инхибитори за корозия.

 

ПРЕПОРЪКИ ЗА УПОТРЕБА

Септокват АМ MD RFU се доставя като готов разтвор и трябва да се прилага в съответствие с препоръчителното време на експозиция, виж „Инструкция за употреба“. Дезинфекцията се извършва чрез напръскване, достатъчно омокряне на медицинските изделия или апаратура с достатъчно количество разтвор. Следва да се избягва контакт на препарата и работните му разтвори с алдехиди.

 

ПОДХОДЯЩ ЗА:

ПРОФЕСИОНАЛНА УПОТРЕБА

  

РАЗМЕР ОПАКОВКИ:

750 мл, 1 л, 5 л.