POOL Crystal clear

Коагулация на външни замърсители в плувни басейни

Описание

ТЕЧЕН КОАГУЛАНТ ЗА ВОДАТА В ПЛУВНИЯ БАСЕЙН

 

АКТИВНИ ВЕЩЕСТВА:
Полиалуминиев хлорид хидрооксид

 

ОПИСАНИЕ

Във водата на плувния басейн непрекъснато попадат дребни органични и неорганични частици, внесени с къпещите се и от природата, които не могат да бъдат уловени от филтриращите системи и другите почистващи съоръжения. В резултат на това водата помътнява, загубва своята прозрачност и става неприятна за къпещите се. Течният коагулант Crystal Clear се прилага за поддържане на кристална чистота и прозрачност на водата в плувния басейн, чрез коаугулация, флокулация на неорганични и органични замърсители. Той е без миризма, стабилен е на въздуха, не променя цвета и химическия си състав и може да се прилага и чрез дозиращи помпи.

 

ПРЕПОРЪКИ ЗА УПОТРЕБА
Когато е налично помътняване на водата, е необходимо да се добави 5-10 g (4-7 ml) от препарата на 1 m³ вода. За приготвянето на разтвори виж „Инструкция за употреба“.

 

ПОДХОДЯЩ ЗА

ПРОФЕСИОНАЛНА И МАСОВА УПОТРЕБА

 

ОПАКОВКА

1 кг