Показване на 1–16 от 53 резултата

POOL Crystal clear

Коагулация на външни замърсители в плувни басейни

POOL Mini Set

Таблетки + диспенсер за поддържаща дезинфекция

АЛДЕКВАТ +

Дезинфекция на базата на алдехиди и ЧАС

АЛДЕКВАТ MD

Дезинфекция с алдехиди и  четвъртични амониеви соли

ГЛУТАРКВАТ

Високостепенна дезинфекция на базата на алдехиди и ЧАС

ГЛУТАРКВАТ MD

Високостепенна дезинфекция на базата на алдехиди и ЧАС

Дегризол AF 36

Високоалкален обезмаслител за професионална употреба

ДЕГРИЗОЛ FCP

Високопенлив обезмаслител на базата на натриев хипохлорит

ДЕГРИЗОЛ FCP

Нископенлив обезмаслител на базата на натриев хипохлорит

ДЕГРИЗОЛ KF 30

Висококиселинен обезмаслител за професионална употреба